همايش بین المللی نوآوری ،توسعه و کسب و کار
پنجمین همايش ملی نوآوری ،توسعه و کسب و کار  برگزار می گردد با فراخوان ملي قصد دارد تا گردهمايي بزرگ علمي را براي دانشمندان، صاحبنظران و انديشمندان علوم مديريت واقتصاد رقم بزند. با تبادل نتايج آخرين پژوهش هاي صورت گرفته و اطلاع رساني نتايج کاربردي آنها سهمي در…

پوستر همایش

شهریور1396

حامیان کنفرانس

حامیان رسانه ای

civilica

اخبار همایش